Privacyverklaring

 

Van Adrichem Groep B.V. is een facilitair dienstverlenend bedrijf. Van Adrichem Groep verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, om met betrokken partijen te kunnen communiceren, voor de facturatie, de loonadministratie en overige administraties.

Van medewerkers worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, mailadres, burgerlijke staat en nationaliteit, rekeningnummer, noodcontact.

Van bedrijven, (opdrachtgevers en leveranciers) worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, mailadres en rekeningnummer;
  • En van hun vertegenwoordigers: naam, functie, telefoonnummer en mailadres.

 

Van Adrichem Groep B.V. maakt gebruik van een eenvoudig na te zien verwerkingsregister van activiteiten.

 

Voor de financiële administratie worden alleen factuurgegevens verstrekt aan een externe professional, waarmee Van Adrichem Groep goede afspraken heeft over de vertrouwelijke behandeling daarvan.

 

Als het nodig is dat uw (persoons)gegevens aan een ander worden verstrekt, gebeurt dat alleen met uw toestemming. Is er een wettelijke plicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, dan wordt u daarover van te voren ingelicht.

 

De (persoons)gegevens in Van Adrichem Groep zijn opgeslagen in een IT-systeem en soms nog in een papieren dossier. Van Adrichem Groep is druk bezig om alle (persoons)gegevens digitaal op te slaan die zich nu nog in een papieren archief bevinden. Alleen Van Adrichem Groep heeft toegang tot deze dossiers en tot het IT-systeem (of onder toezicht van Van Adrichem Groep B.V.: een IT-professional).

 

Conform de geldende regelgeving worden alle persoonsgegevens 7 jaar bewaard in een papieren dossier dan wel in het IT-systeem. Na 7 jaar worden de data verwijderd en vernietigd.

 

U kunt uw persoonsgegevens altijd bij Van Adrichem Groep B.V. opvragen of een schriftelijk verzoek indienen om deze te laten wijzigen of verwijderen.

Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan bij Van Adrichem Groep kenbaar worden gemaakt of –als u dat wenst- volgens de wettelijk regels bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een zogenaamd “datalek” zal volgens de wettelijke regels worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Maker Pty Ltd.

ONZE DIENSTEN

Bedrijfscatering

CONTACT

T: 0184-416688
A: Galvanistraat 53-55

3316 GH Dordrecht

E: info@adrichem.nl