Privacyverklaring

 

Van Adrichem Groep B.V. is een facilitair dienstverlenend bedrijf. Van Adrichem Groep verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, om met betrokken partijen te kunnen communiceren, voor de facturatie, de loonadministratie en overige administraties.

Van medewerkers worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, mailadres, burgerlijke staat en nationaliteit, rekeningnummer, noodcontact.

Van bedrijven, (opdrachtgevers en leveranciers) worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Naam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, mailadres en rekeningnummer;
  • En van hun vertegenwoordigers: naam, functie, telefoonnummer en mailadres.

 

Van Adrichem Groep B.V. maakt gebruik van een eenvoudig na te zien verwerkingsregister van activiteiten.

 

Voor de financiële administratie worden alleen factuurgegevens verstrekt aan een externe professional, waarmee Van Adrichem Groep goede afspraken heeft over de vertrouwelijke behandeling daarvan.

 

Als het nodig is dat uw (persoons)gegevens aan een ander worden verstrekt, gebeurt dat alleen met uw toestemming. Is er een wettelijke plicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, dan wordt u daarover van te voren ingelicht.

 

De (persoons)gegevens in Van Adrichem Groep zijn opgeslagen in een IT-systeem en soms nog in een papieren dossier. Van Adrichem Groep is druk bezig om alle (persoons)gegevens digitaal op te slaan die zich nu nog in een papieren archief bevinden. Alleen Van Adrichem Groep heeft toegang tot deze dossiers en tot het IT-systeem (of onder toezicht van Van Adrichem Groep B.V.: een IT-professional).

 

Conform de geldende regelgeving worden alle persoonsgegevens 7 jaar bewaard in een papieren dossier dan wel in het IT-systeem. Na 7 jaar worden de data verwijderd en vernietigd.

 

U kunt uw persoonsgegevens altijd bij Van Adrichem Groep B.V. opvragen of een schriftelijk verzoek indienen om deze te laten wijzigen of verwijderen.

Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan bij Van Adrichem Groep kenbaar worden gemaakt of –als u dat wenst- volgens de wettelijk regels bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een zogenaamd “datalek” zal volgens de wettelijke regels worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Maker Pty Ltd.

ONZE DIENSTEN

Bedrijfscatering

CONTACT

T: 0184-416688
A: Galvanistraat 53-55

3316 GH Dordrecht

E: info@adrichem.nl

Voor vragen betreffende een offerte (uitbreiding) of extra werkzaamheden ben ik bereikbaar op danny@adrichem.nl of 0184-416688. Wilt u een afspraak maken? Mail dan naar amber@adrichem.nl

Danny van Adrichem, Main Shareholder

Ik verzorg de debiteuren. Heeft u vragen over een factuur dan ben ik dagelijks bereikbaar via facturatie@adrichem.nl of op 0184-416688

Nathalie Oeben, Debiteurenbeheer

Ik ben verantwoordelijk voor de planning en hou dagelijks contact met de medewerkers. Heeft u vragen over de planning? U kunt mij bereiken via chanelle@adrichem.nl of op 06-12344872

Chanelle de Groot, Planner

Heeft u vragen ten aanzien van de schoonmaak? Ik kom graag bij u langs voor een kennismaking! Ik ben dagelijks bereikbaar via d.mol@adrichem.nl en op 06-53241520.

Danny Mol, Ambulant Objectleider Schoonmaak

Ik ben eindverantwoordelijk voor het bestuur van ‘Van Adrichem’. Mijn verantwoordelijkheden liggen onder andere bij de interne processen en contractbeheer. Je kunt mij bereiken via 0184-416688 of shirley@adrichem.nl

Shirley van Adrichem, Chief Executive Officer

Ik ben verantwoordelijk voor het crediteurenbeheer. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Neem gerust contact met mij op via administratie@adrichem.nl of 0184-416688

Corrie Koster, Crediteurenbeheer

Samen met Chanelle ben ik verantwoordelijk voor de planning. Ik ben aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. Voor vragen kunt u bij mij terecht via miranda@adrichem.nl  of 0184-416688.

Miranda Visser, Planner

Heeft u vragen ten aanzien van de dienstverlening? Ik kom graag bij u langs voor een kennismaking! Ik ben dagelijks bereikbaar via andrea@adrichem.nl en 06-10205320.

Andrea Schwartz, Ambulant Objectleider Dienstverlening

Ik ben eindverantwoordelijk voor de financiën en stuur zowel de crediteuren als debiteurenadministratie aan. Ik ben dagelijks bereikbaar op amber@adrichem.nl of 06-46707688.

Amber Reichardt, Chief Financial Officer

Ik ben verantwoordelijk voor HRM, verzuim en ik ben ook vertrouwenspersoon. Ik ben aanwezig van maandag t/m vrijdag. Neem gerust contact met mij op via suzan@adrichem.nl of 0184-416688.

Suzanna Schnetz, Medewerker personeelszaken

Ik ben regiomedewerkster binnen van Adrichem en vervang onze medewerkers van de schoonmaak bij calamiteiten. U kunt mij dagelijks bereiken op 0184-416688.

Astrid Ardon, Regiomedewerkster

Heeft u vragen ten aanzien van de catering? Ik kom graag bij u langs voor een kennismaking! Ik ben dagelijks bereikbaar via lia@adrichem.nl en 06-33594143

Lia van Wijngaarden, Ambulant Objectleider Catering

Ik ben secretarieel medewerker en uw eerste aanspreekpunt. Ook ben ik  verantwoordelijk voor de facilitaire zaken. Ik ben dagelijks bereikbaar via nadia@adrichem.nl  of 0184-416688.

Nadia Esseboom, Secretarieel medewerker

Ik ben administratief ondersteuner bij van Adrichem. Ik ben bereikbaar op woensdag en vrijdag via winnie@adrichem.nl of 0184-416688

Winnie van den Heuvel, Administratieve ondersteuning

Samen met Astrid ben ik regiomedewerkster binnen van Adrichem.  Ik vervang onze medewerkers van de schoonmaak bij calamiteiten. Ik ben dagelijk bereikbaar via 0184-416688.

Marije de Leeuw, Regiomedewerkster